Arklow CBS

Polish

Polish Language Classes

Junior Certificate Short Course:

Currently, we offer Polish as a short course in the Junior Certificate for native speakers.

Dla uczniów na poziomie gimnazjum prowadzone są zajęcia z języka polskiego jako dziedziczonego w formie short course, czyli 100 godzinnego programu.

Transition Year:

All students take a module in Polish which runs for one term.

Wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach z języka polskiego jako obcego w czasie jednego półrocza.

Leaving Certificate:

The Leaving Certificate Polish exam is intended for learners from all language backgrounds. This includes, but is not limited to, learners from heritage language backgrounds. Currently the expectations for learners are aligned at a similar level to the current Leaving Certificate languages of French, German, Spanish and Italian and are broadly aligned to A2/B1 levels of the CEFR. The new exam will include a written, oral, and listening components. Students will be able to choose between higher and ordinary levels.

Egzamin Leaving Certificate Polish jest kierowany do wszystkich uczniów uczących się języka polskiego jako obcego. Obecnie oczekiwania wobec uczących się języka polskiego są na podobnym poziomie jak w przypadku innych języków obcych na maturze: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego, i są w dużej mierze zgodne z poziomami A2/B1 CEFR. Nowy egzamin będzie obejmował część pisemną, ustną i ze słuchu. Uczniowie będą mogli wybrać między poziomem podstawowym a rozszerzonym.

Oct
16 2021
Maths Week
Oct
18 2021
TY Work Experience
Oct
19 2021
3rd & 6th Yr House Exams
Oct
21 2021
Athletics trip to Eire Og GAA grounds, Greystones
Oct
21 2021
Athletics Training (all years)
16-Oct-2021
School news for week ending 15.10.2021
16-Oct-2021
School news for week ending 15.10.2021
16-Oct-2021
School news for week ending 15.10.2021
14-Oct-2021
TY Geography Field Trip to the Beach Sept 21
Enquire
Contact
Arklow CBS,
Coolgreaney Rd,
Arklow,
Co. Wicklow,
Y14 RV04

0402 32 564


Location
© 2021 Arklow CBS