Gaeilge 24

Posted on the 13-11-2014

Gaeilge 24
Ghlac na daltaí agus foireann na scoile páirt sa dushlán, Gaeilge 24 ar an triú lá déag de mhí na Samhna. Bhí Gaeilge de scoth le cloisteáil ar fud na scoile.

An dushlán a bhí ann ná Gaeilge a labhairt ar scoil, sa bhaile sa siopa etc ar feadh 24 uair an chloig. D'éirigh go breá leo.  Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt. Mar a deir an seanfhocal "Beatha an teanga í a labhairt" 


The students and all the staff took part in the Gaeilge 24  challenge on the 13th There was great Irish to be heard throughout the school on the day.  The challenge was for the students to speak Irish at home, at school etc for 24 hours. The whole school got stuck in and the day was a great success. Well done to everyone involved. 


photo