Arklow CBS

Polish

Polish Language Classes

Junior Certificate Short Coarse:

Currently, we offer Polish as a short course in the Junior Certificate for native speakers.

Dla uczniów na poziomie gimnazjum prowadzone są zajęcia z języka polskiego jako dziedziczonego w formie short course, czyli 100 godzinnego programu.

Transition Year:

All students take a module in Polsh which runs for one term.

Wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach z nauczania języka polskiego jako obcego w czasie jednego półrocza.

Leaving Certificate:

Native speakers can take Polish in the Leaving Certificate as an extra subject which qualifies as a third language in NUI Colleges. Polish classes are organised to run Thursdays from 16:00 and are taught by a qualified Polish teacher. Polish students from our neighbouring schools are also invited to attend.

Uczniowie polskiego pochodzenia mogą wybrać język polski jako dodatkowy przedmiot na maturze, który kwalifikuje się jako trzeci język w szkołach wyższych NUI. Zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego organizowane są w czwartki o godz. 16.00 I prowadzi je wykwalifikowany nauczyciel. Zajęcia są otwarte dla uczniów spoza szkoły.

Jun
03 2020
State Exams
Jun
03 2020
Postponed - State Examinations
Jun
06 2020
Polish Language School
Jun
13 2020
Polish Language School
Jun
17 2020
Cancelled - 10 TALKS FOR 10 YEARS
25-May-2020
Letter to LC Student on Exam Portal
25-May-2020
Calculated Grade - Student Portal
14-May-2020
13 May, 2020 – Department of Education and Skills’ statement on stakeholder engagement in relation to the State Examinations
14-May-2020
House Exam Update for 1st, 2nd, 3rd & 5th Years
Enquire
Contact
Arklow CBS,
Coolgreaney Rd,
Arklow,
Co. Wicklow,
Y14 RV04

0402 32 564


Location
© 2020 Arklow CBS