Arklow CBS

Polish

Polish Language Classes

Junior Certificate Short Coarse:

Currently, we offer Polish as a short course in the Junior Certificate for native speakers.

Dla uczniów na poziomie gimnazjum prowadzone są zajęcia z języka polskiego jako dziedziczonego w formie short course, czyli 100 godzinnego programu.

Transition Year:

All students take a module in Polsh which runs for one term.

Wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach z nauczania języka polskiego jako obcego w czasie jednego półrocza.

Leaving Certificate:

Native speakers can take Polish in the Leaving Certificate as an extra subject which qualifies as a third language in NUI Colleges. Polish classes are organised to run Thursdays from 16:00 and are taught by a qualified Polish teacher. Polish students from our neighbouring schools are also invited to attend.

Uczniowie polskiego pochodzenia mogą wybrać język polski jako dodatkowy przedmiot na maturze, który kwalifikuje się jako trzeci język w szkołach wyższych NUI. Zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego organizowane są w czwartki o godz. 16.00 I prowadzi je wykwalifikowany nauczyciel. Zajęcia są otwarte dla uczniów spoza szkoły.

May
24 2019
2nd Yr Business CBA 1 - S.L.A.R
May
24 2019
2nd Yr Eng CBA 1 - S.L.A.R
May
27 2019
2nd & 3rd yr School Tour
May
27 2019
1st Yr Awards
May
27 2019
5th Yr Awards
23-May-2019
Sport Day 2019
14-May-2019
Top 20 Finish for Harry
03-May-2019
School News.  Week Ended Friday 3rd May 2019.
02-May-2019
Arklow C.B.S. School News.  Week ended Friday 5th April 2019
Enquire
Contact
Arklow CBS,
Coolgreaney Rd,
Arklow,
Co. Wicklow,
Y14 RV04

0402 32 564


Location
© 2019 Arklow CBS