Arklow CBS

Polish

Polish Language Classes

Junior Certificate Short Course:

Currently, we offer Polish as a short course in the Junior Certificate for native speakers.

Dla uczniów na poziomie gimnazjum prowadzone są zajęcia z języka polskiego jako dziedziczonego w formie short course, czyli 100 godzinnego programu.

Transition Year:

All students take a module in Polish which runs for one term.

Wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach z języka polskiego jako obcego w czasie jednego półrocza.

Leaving Certificate:

The Leaving Certificate Polish exam is intended for learners from all language backgrounds. This includes, but is not limited to, learners from heritage language backgrounds. Currently the expectations for learners are aligned at a similar level to the current Leaving Certificate languages of French, German, Spanish and Italian and are broadly aligned to A2/B1 levels of the CEFR. The new exam will include a written, oral, and listening components. Students will be able to choose between higher and ordinary levels.

Egzamin Leaving Certificate Polish jest kierowany do wszystkich uczniów uczących się języka polskiego jako obcego. Obecnie oczekiwania wobec uczących się języka polskiego są na podobnym poziomie jak w przypadku innych języków obcych na maturze: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego, i są w dużej mierze zgodne z poziomami A2/B1 CEFR. Nowy egzamin będzie obejmował część pisemną, ustną i ze słuchu. Uczniowie będą mogli wybrać między poziomem podstawowym a rozszerzonym.

Aug
15 2022
Provisional Summer Programme
Aug
24 2022
Liaison Student 2022/23 - Training
Aug
24 2022
Book Rental collection & allocation of lockers (1st Yr)
Sep
01 2022
Induction Day - Incoming 1st Yr Students
Sep
02 2022
Commencement of classes - 1st Year Students
10-Jun-2022
South Green Mural
29-May-2022
School News week ending 27 May 2022
30-Apr-2022
School News Week ending 29 April 22
30-Apr-2022
School News Week ending 29 April 22
Enquire
Contact
Arklow CBS,
Coolgreaney Rd,
Arklow,
Co. Wicklow,
Y14 RV04

0402 32 564


Location
© 2022 Arklow CBS