Arklow CBS

Polish

Polish Language Classes

Junior Certificate Short Coarse:

Currently, we offer Polish as a short course in the Junior Certificate for native speakers.

Dla uczniów na poziomie gimnazjum prowadzone są zajęcia z języka polskiego jako dziedziczonego w formie short course, czyli 100 godzinnego programu.

Transition Year:

All students take a module in Polsh which runs for one term.

Wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach z nauczania języka polskiego jako obcego w czasie jednego półrocza.

Leaving Certificate:

Native speakers can take Polish in the Leaving Certificate as an extra subject which qualifies as a third language in NUI Colleges. Polish classes are organised to run Thursdays from 16:00 and are taught by a qualified Polish teacher. Polish students from our neighbouring schools are also invited to attend.

Uczniowie polskiego pochodzenia mogą wybrać język polski jako dodatkowy przedmiot na maturze, który kwalifikuje się jako trzeci język w szkołach wyższych NUI. Zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego organizowane są w czwartki o godz. 16.00 I prowadzi je wykwalifikowany nauczyciel. Zajęcia są otwarte dla uczniów spoza szkoły.

Jan
06 2020
CBA1 - Science
Jan
16 2020
CBA1 - Business
Jan
22 2020
1st & 2nd Year Basketball
Jan
22 2020
Weds - 1st Yr Parent/Teacher Meeting
Jan
23 2020
Primary Science
17-Jan-2020
Arklow CBS School News.  Week ended Friday 10th January 2020.
17-Jan-2020
Arklow CBS School News week ended Friday 17th January 2020.
20-Dec-2019
Christmas Newsletter 2019
13-Dec-2019
Arklow CBS School News Week Ended 13th December 2019.
Enquire
Contact
Arklow CBS,
Coolgreaney Rd,
Arklow,
Co. Wicklow,
Y14 RV04

0402 32 564


Location
© 2020 Arklow CBS